Osprzęt komunalny

Osprzęt komunalny to kompletna oferta maszyn komunalnych do letniego i zimowego utrzymania czystości i porządku na drogach, chodnikach, w parkach i nieruchomościach, przystankach oraz obiektach użyteczności publicznej.

Osprzęt komunalny, który posiadamy w ofercie jak najbardziej ułatwi walkę z odpadami i dbanie o estetykę miasta. Polityka komunalna wydaje się być największym wyzwaniem współczesnego świata. Miasta mają coraz większy problem z  rosnącymi górami śmieci, z wyglądem terenów zielonych, a także ulic i chodników.

Solidna i trwała konstrukcja maszyn zapewnia bezpieczne i długie użytkowanie, a malowana proszkowo powłoka lakiernicza zapewnia wieloletnią ochronę antykorozyjną. Bogate wyposażenie urządzeń sprawia, że można dostosować je do indywidualnych potrzeb klienta.

Wraz z rozwojem i zmieniającymi się wymogami rynku ciągle powiększamy i unowocześniamy nasza ofertę. Maszyny, które oferujemy cechuje znakomity stosunek jakości do ceny – stąd tak duża ich popularność, również za granicą. Naszym celem jest dostarczanie produktów, które spełniają najwyższe standardy jakości, a także indywidualne oczekiwania każdego z naszych klientów.

W skład naszej oferty wchodzą m.in. zamiatarki, posypywarki, odśnieżarki, kosiarki bijakowe i pługi.